Extra materiaal

 

Voor professionals schreven wij een aantal handleidingen en draaiboeken. Deze worden gebruikt in de geestelijke gezondheidszorg, huisartsenprakijk en verslavingszorg.

Op deze webpagina vind je extra materiaal bij de cursussen:

Cursus 'Goed leven met een psychische stoornis'

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Dit is jouw leven. Cliënten werken daarnaast met een werkboek. Het draaiboek voor begeleiders en het werkboek voor cliënten zijn gratis verkrijgbaar. Klik hier om deze te downloaden op de website van Boom uitgevers Amsterdam.

Goed leven is …

 • iets hebben om van te genieten

 • iets hebben om van te houden.

 • iets te doen hebben.

 • iets hebben om te hopen.

En ieder mens kan dit ontwikkelen.

 

Achtergrond

De cursus 'Goed leven met een psychische stoornis' is bedoeld voor mensen met een (blijvende) psychische aandoening. Veel behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg richten zich op het verminderen en hanteren van psychische klachten. Maar onderzoek laat zien dat er pas sprake is van compleet en duurzaam herstel wanneer ook de positieve mentale gezondheid (welbevinden) voldoende aanwezig is. Welbevinden is het vermogen om vreugde, betrokkenheid en zingeving in het leven te ervaren, ook in aanwezigheid van psychische kwetsbaarheid. De cursus ondersteunt bij dit doel.

 

Inhoud

De cursus 'Goed leven met een psychische stoornis' is gebaseerd op de positieve psychologie en compassiegerichte therapie. In de cursus leren de deelnemers vaardigheden om hun welbevinden te vergroten en wijs om te gaan met lijden.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. In elke les staat een ander thema centraal:

 • Compassie voor jezelf

 • Emoties in balans houden

 • Positieve emoties

 • Wijs omgaan met angst

 • Doelen in het leven

 • Vertrouwen hebben

 • Positieve relaties

 • Groeien door tegenslag

Het cursusboek is 'Dit is jouw leven'. Dit is een bewezen effectieve methode om welbevinden te vergroten. Daarnaast is voor de deelnemers een gratis werkboek beschikbaar. Voor begeleiders is een draaiboek ontwikkeld.

 

Doelgroep

De cursus 'Goed leven met een psychische stoornis' is bedoeld voor mensen die (redelijk) stabiel zijn in het omgaan met psychische klachten maar hulp kunnen gebruiken bij persoonlijk herstel en het vormgeven van hun leven. De cursus is bedoeld voor mensen die hun welbevinden en weerbaarheid willen vergroten.

Begeleiders

In de geestelijke gezondheidszorg is steeds meer aandacht voor welbevinden van cliënten. Deze cursus kan worden gegeven door therapeuten met deskundigheid op het gebied van de positieve psychologie.

Cursus 'Compassie als sleutel tot geluk'

In deze cursus werken cliënten met het boek Compassie als sleutel tot geluk.

Het draaiboek voor begeleiders is gratis verkrijgbaar. Klik hier om deze te downloaden op de website van Boom uitgevers Amsterdam.

'Een mens maakt deel uit van het geheel dat door ons "het universum" wordt genoemd. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden'.

Albert Einstein.

 

Begin bij jezelf

Ruim een miljoen mensen in Nederland hebben last van chronische stress en overbelasting. Chronische stress is een belangrijke oorzaak van burnout, angst en depressie. Wanneer je chronisch stress ervaart, is het moeilijk om gelukkig te zijn.

Een veelvoorkomende bron van chronische stress ligt in onszelf: we zijn kritisch op onszelf en stellen hoge eisen aan onszelf. Ook kunnen we het moeilijk vinden om de kwetsbaarheid en het leed van anderen en onszelf te erkennen en toe te staan. 

 

Ratrace

Kort gezegd komt het erop neer dat we druk zijn, druk doen en ons druk maken. We kunnen uit deze ratrace komen door compassie, voor onszelf en voor anderen.

De eerste stap is om te vertragen, eerlijk onze eigen drijfveren onder ogen te zien, ruimte te maken voor leed en kwetsbaarheid. De tweede stap is om vanuit mildheid weer meer vitaliteit, ontspanning en genieten in ons leven en het leven van anderen te brengen.

 

Compassie ontwikkelen

Het boek 'Compassie als sleutel tot geluk' leert om stapsgewijs het vermogen tot (zelf)compassie te ontwikkelen. Onderzoek laat zien dat zelfcompassie een sterke bijdrage levert aan geluk. Door balans te brengen in de verschillende emotiesystemen verandert chronische stress in gezonde stress. Wanneer wijzelf en anderen kwetsbaar en niet perfect mogen zijn komt er weer ruimte voor vitaliteit, plezier en spel. Het boek bevat vele visualisatie-, ervarings- en schrijfoefeningen waarmee je direct aan de slag kunt.

Cursus Voluit leven

In deze cursus werken cliënten met het boek Voluit leven.

Het boek Voluit leven, handleiding voor professionals. Achtergrond, toepassingen en draaiboeken verschijnt in februari 2021 bij Boom uitgevers Amsterdam.

Klik hier om te reserveren >

Voor de waardekaarten klik hier >

Voluit leven is…

... terugkijken op je dag (op je leven) en weten dat het klopt, dat het zo moest zijn.

... ja zeggen tegen het leven dat zich nu aan je voordoet in alle schakeringen.

... bewustzijn van je reacties op het leven.

... weten waar je zelf de stroom van het leven tegenhoudt.

... handelen vanuit je waarden.

... het leven kunnen genieten en het leven kunnen lijden (zonder lijdzaam te zijn).

 

Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat?

Er zijn minstens 4 obstakels om voluit te leven.

 • De automatische piloot. Leven zonder aandacht, zonder op te merken wat er nu is, zonder bewustzijn van de subtiele signalen van je lichaam. Druk zijn met van alles en nog wat, terwijl je je niet afvraagt of je daar wel druk mee wilt zijn.

 • Verzet tegen (psychisch) leed. Ons geloof in een lang en gelukkig leven zonder pijn. Ons verzet tegen en onze strijd met onzekerheid, angst, teleurstelling, somberheid en al die andere lastige, ongrijpbare emoties en gevoelens.

 • Onwetenheid van onze waarden. Niet weten wat we echt belangrijk vinden. Geen innerlijk kompas hebben.

 • Blindvaren op ons verstand. Dat altijd precies weet te vertellen welke rampen en beren we zullen ontmoeten wanneer we wel naar onze waarden leven.

 

In de cursus Voluit leven leer je stapsgewijs deze obstakels herkennen en vaardigheden om je niet van de wijs te laten brengen.

 

Zo leer je…

…met aandacht te leven in het nu.

…richting te geven aan je leven vanuit aanvaarding van wat er nu is, vanuit wat je werkelijk belangrijk vindt.

…balans te vinden tussen wat je verstand en je hart je ingeven.

…beter omgaan met de wisselvalligheden in het leven.

De cursus wordt volop toegepast in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg.  Door cliënten wordt gewerkt met het hulpboek 'Voluit leven'.

Ernst Bohlmeijer, Monique Hulsbergn
Ernst Bohlmeijer, Monique Hulsbergen
Voorblad Protocol_Compassie als sleutel