Over positieve geestelijke gezondheid

Herontdekt focus

Voor de geestelijke gezondheidszorg is persoonlijke groei een herontdekt focus. De psychologie heeft zich lange tijd vooral gericht op het verminderen van klachten en problemen. Hoewel er voor uiteenlopende klachten effectieve behandelingen zijn ontwikkeld, heeft deze benadering ook haar beperkingen. De afwezigheid van klachten of problemen houdt niet in dat mensen zich ontplooien en betekenis vinden in het leven. Wij pleiten voor meer aandacht voor welzijn in de geestelijke gezondheidszorg. Dit maakt mensen veerkrachtiger en minder kwetsbaar.

Met behulp van 'Dit is jouw leven' kun je je positieve geestelijke gezondheid en welbevinden laten toenemen: door je leven op een positieve manier vorm te geven passend bij jouw behoeften, kwetsbaarheden en kwaliteiten.

'Dit is jouw leven' is bedoeld voor mensen die er actief aan willen werken om het beste uit zichzelf en de ander te halen, en om meer verbondenheid, vreugde en betekenis te ervaren in hun dagelijks leven.

Vragenlijst welbevinden

Psychologisch welbevinden omvat zes aspecten: autonomie, persoonlijke groei, regie over het eigen leven, zelfacceptatie, positieve relaties en doelen in het leven.

Er is een vragenlijst ontwikkeld om deze aspecten te meten en wordt gebruikt door therapeuten die werken met het boek 'Dit is jouw leven'. Vraag je therapeut om de inlogcode.

Klik hier voor de vragenlijst.

 

Dit is jouw leven