Dorian Swijtink

Dorian geeft als freelance docent de workshop Voluit leven. Zij werkt als gz-psycholoog bij Mindfit en in haar eigen praktijk Psiegel. Zij heeft veel ervaring met de toepassing van de interventie Voluit leven bij cliënten met uiteenlopende problematiek.