top of page

Pendelen


Met aandacht omgaan met pijn en onplezierige emoties

Als je wordt geconfronteerd met pijn of onplezierige emoties kan het je neiging zijn om ze te willen negeren of onderdrukken. Je kunt allerlei afleidingsmanoeuvres hebben ontwikkeld om de pijn niet te voelen. Hieronder beschrijf ik kort de mogelijkheden die mindfulness je biedt om met pijn om te gaan. De essentie is dat je leert om ruimte te scheppen door vriendelijke en zorgzame aandacht voor jezelf en voor je ervaringen.

Oefening bij milde pijn, angst, verdriet en boosheid

* Merk op waar je de pijn of de onplezierige emoties gewaarwordt. Emoties zijn ook voelbaar in het lichaam.

* Merk op of je gedachten hebt over wat je voelt, zoals: ‘Dit is vreselijk’, ‘Het zou er niet moeten zijn’, ‘Ik wil dit niet’. Laat de gedachten voor wat ze zijn. Je geest is het gewend om gedachten te produceren. Laat dit maar toe.

* Ga dan met je aandacht naar de sensaties. Wat voel je precies? Zou je de sensaties een kleur kunnen geven? Een vorm? Hoe zou je de sensaties omschrijven? Stekend, golvend, prikkend? Zijn de sensaties continu met dezelfde intensiteit aanwezig of verandert het soms?

* Ga dan met je aandacht naar een plek in je lichaam waar je een neutraal of prettig gevoel gewaarwordt. Bijvoorbeeld je handen of voeten. Neem hier even de tijd voor.

* Pendel dan heen en weer met je aandacht tussen deze neutrale plek en de plek waar je de onplezierige sensaties gewaarwordt. Hiermee schep je ruimte.

* Merk op wat er gebeurt. Doe dit zolang je wilt. *

* Rond de oefening af met de intentie dat je vriendelijk en zorgzaam wilt zijn naar jezelf.

*Advies bij sterke of onverdraagzame pijn

De bovenstaande oefening kan lastig zijn als je erg sterke pijn ervaart. Ook dan is het mogelijk om meer ruimte te scheppen, maar misschien lukt je dat niet alleen. Vraag dan bijvoorbeeld je partner of iemand die je vertrouwt om je aan te raken. Richt je aandacht op de aanraking bij het pendelen. De zorgzame aanraking van de ander kan je helpen om ruimte te scheppen.

Andere mogelijkheden om ruimte te scheppen zijn bijvoorbeeld luisteren naar mooie muziek of kijken naar iets wat je mooi vindt of ontroert. Ook dan kun je pendelen tussen de pijn of onplezierige emoties en het ruimtescheppende element.


bottom of page