top of page

Uitzoomen


Een open blik

Als je inzoomt op jezelf en iets waarmee je worstelt, raakt je blik versmald. Je hoeft je eigen problemen niet te bagatelliseren, maar uitzoomen helpt je een open blik te houden en het grotere geheel te zien.

Onderstaande oefening kan je helpen meer ruimte te brengen in je hoofd en leven. Als je je eigen situatie in een groter perspectief kunt zien, ontstaat kalmte Dit vergroot vervolgens de kans dat je het piekeren kunt loslaten en tot creatieve oplossingen komt.

Oefening: je leefsituatie in perspectief plaatsen

* Pak een vel papier en teken een wereldbol.

* Zet daar één klein stipje op. Dit stipje representeert jou en iets waar je op dit moment mee worstelt.


* Teken dan de dingen die ook aanwezig zijn in de wereld, zoals: bomen, vogels, de zon, sterren, andere mensen, dieren, zeeën, wolkenluchten, steden, dorpen, arme landen, rijke landen, mensen op de vlucht ...

* Zoom in en kijk alleen naar het kleine stipje.

* Zoom uit en kijk naar het grotere geheel.

Probeer de tekening af en toe voor de geest te halen als je geneigd bent om te piekeren over de situatie waarin je je bevindt.bottom of page