top of page

Compassie in actie

Je bent op deze website voor informatie over veerkracht en welzijn, mogelijk vanuit interesse in het thema compassie. Compassie houdt in dat je lijden erkent, je ermee verbindt en de wens hebt om het te verminderen.


Compassie voor dieren

Een vriendelijke oproep: verminder dierenleed en stimuleer de overgang naar dierproefvrij onderzoek.

Nog steeds vinden er onnodig dierproeven plaats. Ook voor onderzoek naar de (bij)werkingen van medicatie in de geestelijke gezondheidszorg worden dieren gebruikt.

Er wordt actief gezocht naar alternatieven en nieuwe methoden zijn ontwikkeld om de werking van medicijnen te testen.


Je kunt een verschil maken door de petitie te tekenen op de website ‘Proefdiervrij’.


Dierproefvrij onderzoek


dierproefvrij onderzoek

bottom of page