Expressief schrijven

Een manier om stress te verminderen is expressief schrijven.

Bij expressief schrijven noteer je zonder censuur de gedachten die in je opkomen.


Gedachten komen op en gaan weer weg als je je er niet mee bemoeit.


We zijn echter geneigd om aandacht te schenken aan wat er in onze geest afspeelt en het denken te analyseren. Hierdoor blijven de gedachten in onze geest ronddraaien. Dit leidt vaak tot nieuwe gedachten. Er ontstaat een negatieve spiraal die kan leiden tot boosheid, angst, somberheid en stress.


De stroom van het denken is niet te controleren en het heeft geen enkele zin om gedachten te onderdrukken. Het is wel mogelijk om afstand te creëren tot de gedachten waardoor je er emotioneel van kunt loskomen. Er zijn diverse tools om dit te bewerkstelligen. Het opschrijven van gedachten is een van de manieren.


Hoe?

Neem een bepaalde periode. Het hoeft niet lang te zijn, bijvoorbeeld vijf tot tien minuten. Schrijf of type wat er zich in je geest afspeelt. Alle gedachten die opkomen schrijf je op, dus ook de meest bizarre gedachten.

Daarna verscheur je het papier of delete je het document.

Monique Hulsbergen

Doe dit eens dertig dagen ’s morgens na het opstaan of ’s avonds voor het naar bed gaan en merk het effect op in je dagelijkse leven.