top of page

Voluit leven online

Het boek Voluit leven is omgewerkt tot een online module.

De module ...

... is toepasbaar in een blended behandeling in huisartsenpraktijken en ggz-instellingen. ... ontving het onlinehulpstempel van het Trimbosinstituut. ... werd door zorgverzekeraar VGZ gekenmerkt als 'Zinnige zorg'.

Voor meer informatie klik hier >>

Monique Hulsbergen, Voluit leven online

bottom of page