Vermelding

Voorwaarden
  • Je werkt in de geestelijke gezondheidszorg en bent ingeschreven in het BIG-register als gz-psycholoog of arts.

  • Je hebt een relevante opleiding gevolgd en een workshop bij ons gevolgd.

  • Je hebt een website waarop je aanbod omschreven staat.

Wij gaan niet in op verzoeken om af te wijken van bovenstaande voorwaarden en hebben het recht om aanmeldingen te weigeren zonder opgave van redenen.

Kosten

Tot eind 2020: € 36,00 per jaar of aantal resterende maanden x € 3,00 vrijgesteld van BTW.

Eind 2020 ontvang je een mail met de vraag of je het contract wilt verlengen of beëindigen.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen komt tot stand door verzending van het online aanmeldingsformulier.

2. Door verzending van het aanmeldformulier verklaart de therapeut de vermeldingsvoorwaarden van Voluit leven te kennen en te accepteren.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf beschreven periode. Aan het eind van deze periode ontvangt de therapeut een bericht met de vraag of hij de overeenkomst wil verlengen.

4. Voluit leven heeft het recht om een vermelding te verwijderen indien blijkt dat de therapeut niet (meer) voldoet aan de voorwaarden die aan de therapeut gesteld zijn. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats.

5. Voluit leven heeft het recht om een link naar een website te verwijderen wanneer deze website geen transparantie geeft over het aanbod.​

Facturering

De vermelding staat binnen 3 werkdagen op de website.

De kosten voor een vermelding worden gefactureerd nadat de vermelding online staat en geaccordeerd is. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de therapeut niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behouden wij ons het recht voor de vermelding te verwijderen. De therapeut blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

Aanmelding

Vul onderstaande velden in