Voluit leven online

'Voluit leven online' wordt ingezet in behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg gecombineerd met (online) gesprekken met een behandelaar.

Informatie voor cliënten

Als je de module wilt doorlopen, heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Hij kan je doorverwijzen naar de praktijkondersteuner in zijn praktijk, een ggz-instelling of vrijgevestigd therapeut.

Klik hier voor een filmpje over 'Voluit leven online'.

Informatie voor professionals

'Voluit leven online' is gebaseerd op het boek 'Voluit leven'.

De online module kreeg in 2017 het 'Online hulpstempel' van het Trimbos instituut en werd erkend als 'zinnige zorg' door Zorgverzekeraar VGZ.

In 2020 is de interventie door het RIVM beoordeeld en erkend als interventie met sterke aanwijzingen voor effectiviteit.

Voluit leven online is beschikbaar voor instellingen en praktijken die gebruikmaken van het e-health platform van Minddistrict en een licentieovereenkomst hebben afgesloten met Boom uitgevers Amsterdam.

Klik hier voor meer informatie op de website van Boom psychologie Amsterdam.

 

 

Voluit leven online