Voluit leven online

'Voluit leven online' wordt ingezet in behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg gecombineerd met (online) gesprekken met een behandelaar.

Informatie voor cliënten

Als je de module wilt doorlopen, heb je een verwijzing nodig van de huisarts. Hij kan je doorverwijzen naar de praktijkondersteuner in zijn praktijk, een ggz-instelling of vrijgevestigd therapeut.

Informatie voor professionals

'Voluit leven online' is gebaseerd op het boek 'Voluit leven'.

De online module kreeg in 2017 het 'Online hulpstempel' van het Trimbos instituut en werd erkend als 'zinnige zorg' door Zorgverzekeraar VGZ.

In 2020 is de interventie door het RIVM beoordeeld en erkend als interventie met sterke aanwijzingen voor effectiviteit.

Begin 2021 verschijnt het boek Voluit leven, handleiding voor professionals. Achtergrond, toepassingen en draaiboeken waarin acht therapeuten een praktijkvoorbeeld beschrijven en de draaiboeken beschikbaar komen.

Klik hier voor meer informatie op de website van Boom psychologie Amsterdam.

 

 

Voluit leven online