Voluit leven online

'Voluit leven online' is gebaseerd op het succesvolle boek 'Voluit leven'.

'Voluit leven online' is beschikbaar voor ggz-instellingen, vrijgevestigden en huisartsenpraktijken die gebruik maken van het Minddistrict-platform en waarbij er inkoopafspraken zijn gemaakt met Coöperatie VGZ en er een licentieovereenkomst is met Boom uitgevers Amsterdam.

 

Wilt u een licentieovereenkomst aanvragen of meer informatie hierover neem dan contact op met Diana Demmer, business developer bij Boom Psychologie & Psychiatrie, tel: 06-52668901, email: d.demmer@bua.nl.

Voluit leven online