Auteursrechten
Gebruik van ons werk

Je mag natuurlijk uit ons werk citeren met bronvermelding. Wanneer het gebruik het citaatniveau (enkele zinnen) voorbij gaat, gelden andere regels.

In ieder (draai)boek is een colofon opgenomen. Hierin staat omschreven aan wie je het verzoek tot overname of bewerking van het werk kunt richten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren.

Gebruik audio-oefeningen

Het is niet toegestaan audio-oefeningen op een eigen website of in een online app te plaatsen. Als je gebruik wilt maken van onze oefeningen kun je een licentie vragen of een link opnemen naar www.voluitleven.nl/audio-oefeningen

Samenvoegen van oefeningen uit verschillend werk

De cliëntenboeken zijn geschikt om in de gezondheidszorg toe te passen bij begeleide zelfhulp of in groepsbehandelingen. De boeken vormen een geïntegreerd geheel, zijn met zorg samengesteld, en geschreven vanuit een specifieke methodiek. Wij willen de kwaliteit van ons werk bewaken en vinden we het combineren van losse onderdelen uit verschillende boeken niet wenselijk.

Algemene informatie over auteursrechten

Voor algemene informatie over auteursrechten verwijzen wij naar de website auteursrecht.nl

Contact

Neem contact met ons op als je werk wilt overnemen in een andere context.