top of page
Voor professionals

Voluit leven (online)

De interventie 'Voluit leven' is een behandelprogramma van acht weken voor mensen met psychische klachten zoals depressie en angst. In de geestelijke gezondheidszorg wordt het aangeboden in de vorm van een groepstraining en in individuele therapie.

In samenwerking met professionals die met de interventie werken, hebben wij een handleiding geschreven waarin alle draaiboeken en praktijkvoorbeelden zijn opgenomen. Voor bestellen klik hier.

De interventie is erkend als zinnige zorg door Zorgverzekeraar VGZ en is opgenomen in de database van effectieve interventies bij het RIVM en het Trimbos-instituut.

De inhoud van de cursus is ook online beschikbaar. Voor informatie klik hier.

Een goed leven met een psychische of lichamelijke aandoening

De cursus 'Een goed leven met een psychische of lichamelijke aandoening' is een transdiagnostisch programma  van acht weken dat zich richt op het vergroten van de veerkracht en het mentaal welzijn van mensen met psychische of lichamelijke klachten. Deze cursus is gebaseerd op de principes van de positieve psychologie.

 

Onderzoek toont aan dat positiviteit en optimisme kunnen bijdragen aan een gezondere leefstijl, betere medicatietrouw en een langere levensduur. Daarnaast vermindert het risico op depressie.

In deze cursus wordt het boek Dit is jouw leven gebruikt, samen met een aanvullend werkboek voor cliënten. Klik hier om de protocollen te downloaden.

Compassiegerichte therapie

Voor de basis-GGZ en huisartsenpraktijken hebben wij een vijf-gesprekkenmodel ontwikkeld voor mensen met chronische stress en uitputtingsklachten.

Deelnemers aan de cursus rapporteren onder andere dat ze minder streng voor zichzelf zijn, actiever zijn, bewuster leven en meer ruimte hebben voor ontspanning en plezier.

Cliënten maken tijdens het traject gebruik van het hulpboek Compassie als sleutel tot geluk. Het protocol voor professionals is  te downloaden op de website van de uitgever. Klik hier voor de download.

Vakliteratuur

Wij schreven vakliteratuur op het gebied van mindfulness, cognitieve gedragstherapie, mindfulness, transdiagnostische factoren, ACT en compassiegerichte therapie. Klik hier voor het overzicht.

bottom of page