top of page
Workshop Compassiegerichte therapie

Algemeen

Er komt steeds meer onderzoek dat laat zien dat een compassievolle houding tot meer veerkracht en welzijn en minder stress en burn-out leidt. Compassie omvat onder andere een vriendelijke, ondersteunende houding naar anderen en zichzelf, het vermogen om lijden (overbelasting, psychische klachten) te onderkennen en te aanvaarden en de moed om de oorzaken van lijden aan te pakken. Het trainen van compassie omvat onder andere de vaardigheden om een betere balans te brengen in de drie emotiesystemen van ons lichaam: het jaagsysteem, het beschermingssysteem en het kalmtesysteem.

In deze eendaagse training leren de deelnemers een aantal concrete technieken om compassie te versterken. Deze technieken kunnen bijvoorbeeld binnen de context van de POH-praktijk, ggz of coaching worden toegepast.

Voor wie?

De training is geschikt voor hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, preventiewerkers en psychologen) die zich richten op het versterken van veerkracht en het ontwikkelen van groei bij mensen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal een relevante HBO-opleiding hebben afgerond. Indien je de interventie als groepsaanbod wilt aanbieden, gaan we er vanuit dat je ervaring hebt met het begeleiden van groepen.

Incompanytraining

Klik hier voor informatie over het organiseren van een online incompanytraining van twee dagdelen.

Literatuur

Vooraf aan te schaffen

M.L. Hulsbergen & E.T. Bohlmeijer (2015). Compassie als sleutel tot geluk. Voorbij stress en zelfkritiek. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam.

Informatie en bestellen >

Aanbevolen literatuur

Paul Gilbert (2018). Compassion Focused Therapy. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam.
Informatie en bestellen >

Gratis draaiboek:

Hulsbergen, M.L. & E.T. Bohlmeijer (2020). Compassie als sleutel tot geluk. Een 5-gesprekken model voor mensen met chronische stress en uitputtingsklachten. Begeleide zelfhulp in de huisartsenpraktijk en Basis-GGZ. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam. Download hier >

compassiecover.jpg
Voorblad Protocol_Compassie als sleutel
bottom of page