Klachtenprocedure

voor deelnemers aan trainingen en opdrachtgevers

Een klacht indienen

Als je een klacht hebt over een training, advies of de bejegening kun je dit via mail kenbaar maken aan Monique Hulsbergen.

Stuur e-mail >>

 

Tijdpad

Je ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging dat je klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen. De klacht zal binnen vier weken vertrouwelijk worden behandeld. Indien het niet mogelijk is de klacht af te handelen binnen deze termijn ontvang je een bericht over de verwachte duur van de afhandeling.

Niet tevreden met de afhandling

Wij hopen de klacht naar tevredenheid te kunnen afhandelen. Mocht dit toch niet het geval zijn, kun je je wenden tot het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): www.psynip.nl

Beroepscode NIP

Wij onderschrijven de beroepscode van het NIP. Het NIP behandelt klachten over het functioneren van psychologen in de brede zin van het woord. Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor ons bindend en eventuele consequenties, maatregelen of adviezen worden zo snel mogelijk geëffectueerd.

Bewaartermijn

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en 2 jaar bewaard.