top of page

Wat helpt bij depressie en somberheidsklachten?

In het kader van het project 'Depressiepreventie in de huisartsenpraktijk' heeft Mind Platform de ervaringen geïnventariseerd van 1.048 mensen met depressieve klachten en 158 naasten. Hieruit volgen verschillende adviezen over hoe je kunt omgaan met deze klachten.


Ook huisartsen en POH’s-GGZ delen vanuit hun ervaring met duizenden patiënten welke adviezen en behandelingen preventief werken. Dit kan verslechtering van depressieve klachten, crises, of terugval voorkomen of uitstellen. Het rapport is te downloaden op mindplatform.nl


In het rapport wordt de interventie 'Voluit Leven' meerdere keren vermeld. Deze interventie werkt destigmatiserend en leert mensen dat bepaalde klachten bij het leven horen. 'Voluit Leven' kan helpen bij het versterken van gezonde copingstijlen. Verder wordt via psycho-educatie bewustwording en inzicht gegeven in mogelijkheden en keuzes.Voluit leven (herziening)

Comments


bottom of page