top of page

Wat helpt bij depressie en somberheidsklachten?


In het kader van het project 'Depressiepreventie in de huisartsenpraktijk' inventariseerde Mind Platform de ervaringen van 1.048 mensen met depressieve klachten en 158 naasten. Hieruit volgen verschillende adviezen hoe je kunt omgaan met deze klachten.

Ook huisartsen en POH’s-GGZ geven vanuit hun ervaring met duizenden patiënten aan welke adviezen en behandelingen preventief werken in die zin dat verslechtering van depressieve klachten, crisis of terugval kan worden voorkomen of uitgesteld. Het rapport is te downloaden op mindplatform.nl


In het rapport wordt de interventie 'Voluit leven' een aantal maal vermeld. Zo werkt de interventie destigmatiserend en leert het mensen dat bepaalde klachten bij het leven horen. 'Voluit leven' kan helpen bij het versterken van gezonde copingstijlen. Verder wordt via psycho-educatie bewustwording en inzicht gegeven in mogelijkheden en keuzes.


Wij ontwikkelden de interventie 'Voluit leven' met precies dit doel. Het verscheen in boekvorm bij Boom uitgevers Amsterdam in 2009.

In 2017 werd de interventie al door zorgverzekeraar VGZ bestempeld als zinnige zorg.


bottom of page